Energy Storage

Kort fortalt er Energy Storage et batterianlæg, hvor strøm gemmes, så den kan bruges eller sælges på et senere tidspunkt end lige der, hvor den blev lavet.


Batterier til Energy Storage fås i mange forskellige typer, fx Lithium, Redox flow-batterier og NAS- batterier. Hver type batteri har sin fordele og ulemper. Fælles for dem alle er dog, at der er tale om en batteri-teknologi, hvor el-energien gemmes elektrokemisk, indtil den afleveres igen. Teknologien er gammel, men er videreudviklet i de seneste år, så der i dag opnås en større energikapacitet og højere effektivitet end tidligere. Det betyder, at der kan opbevares meget store mængder energi i lang tid – timer eller dage.


Samtidig har et Energy Storage-anlæg en meget hurtig reaktionstid. Derfor kan det anvendes til andre formål end ”bare” at oplade og aflade el-energi. Anlægget kan fx bruges til systemydelser, hvor man via salg af strøm på auktioner er med til at sikre, at det offentlige elnet opretholder en konstant frekvens. Det bliver man betalt godt for.

Energy Storage-anlæg har således flere indtjeningsmuligheder, og med en korrekt styring kan anlægget opretholde en konstant, høj indtjening. 


”Vi sørger for, at I får den rigtige type til jeres behov – og dermed den optimale økonomi”